กินเจ คฑา ชินบัญชร วัดมังกรบุปผาราม เทศกาลถือศีลกินเจ

9 วันมงคล กินเจ กับดร.คฑา ชินบัญชรพร้อมคำกล่าวบูชาขอพร

Home / ดูดวง / 9 วันมงคล กินเจ กับดร.คฑา ชินบัญชรพร้อมคำกล่าวบูชาขอพร

เทศกาลถือศีล กินเจ ปีนี้ ชวนเที่ยวเสริมดวง ตามรอยบุญกับ ดร.คฑา ชินบัญชร ที่เมืองจันทบุรี ไปรับพลังบวกสองวัดดังที่ไม่ควรพลาด คือ วัดเขตร์นาบุญญาราม และวัดมังกรบุปผาราม หรือเรียกกันในชื่อ วัดเล่งฮั้วยี่ วัดในเส้นทางตามรอยมังกร โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวมังกร และวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตำแหน่งของตัวมังกร และวัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮั้วยี่) เป็นตำแหน่งของหางมังกร เทศกาลกินเจปีนี้ หากมีโอกาสก็ไม่ควรพลาดตามรอยบุญ ในเส้นทางตามรอยมังกรแห่งนี้

9 วันมงคล กินเจ กับดร.คฑา

สำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวไหว้พระขอพรที่วัดมังกรบุปผาราม และวัดเขตร์นาบุญญาราม ไม่ต้องกังวล ดร.คฑา มีเคล็ดวิธีเสริมดวงและการกล่าวคำบูชาขอพรมาฝาก จะอยู่ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ก็สามารถกล่าวบูชาได้ดังนี้

คำกล่าวบูชาขอพร

ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตเป็นสัจจาอธิษฐาน น้อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระศรีศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า อันสถิตประดิษฐาน ณ มณฑลสถาน สังฆารามวัดมังกรบุปผารามแห่งนี้

ขอพุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พุทธบารมีแห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุเจ้า พร้อมด้วยบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ปวงเทพเทวาธรรมบาลโพธิสัตว์ ผู้รักษาพระพุทธศาสนา มีท้าวมหาพรหมเทวราช ท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มีพระสยามเทวาธิราช เทพเจ้ามังกรเขียว พร้อมมวลเทพเจ้าอันสถิตในอารามแห่งนี้ อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพ แห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

ขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้สักการะบูชาแล้ว จงมีอานุภาพ พลานุภาพ บุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ อำนวยพรผลส่งให้ข้าพเจ้า ประสบความสมบูรณ์พูนสุข พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์ทั้งปวง ขอให้ปราศจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ทั้งธุรกิจ การงานของข้าพเจ้า จงประสบผลสำเร็จตลอดไปด้วยเทอญ

กินเจ

กำหนดการงานประเพณีถือศีลกินเจ ปี 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562                  เวลา 12:00 น. พิธีขึ้นตะเกียงเทพยาดา ฟ้า ดิน
วันที่ 28 กันยายน 2562                  เวลา 12:00 น. แห่อัญเชิญองค์ฮุดโจ้ว พร้อมกันทั้ง 2 โรงเจ
วันที่ 29 กันยายน 2562 (ชิวอิก)    เวลา 20:00 น. พิธีเวียนเทียน พิธีไคกวง พระสงฆ์สวดมนต์ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ชิวซา)         เวลา 20:00 น. พิธีเวียนเทียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 (ชิวโหงว)    เวลา 20:00 น. พิธีเวียนเทียน เซียมซีเสี่ยงทายขอคำพยากรณ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (ชิวลัก)        เวลา 20:00 น. พิธีเวียนเทียน คณะกรรมการ ประจำปี 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (ชิวฉิก)        เวลา 20:00 น. ลอยกระทง พร้อมกับโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (ชิวโป้ย)      เวลา 13:00 น. พิธีซิโกวทิ้งกระจาด
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 (ชิวเก้า)       เวลา 20:00 น. พิธีเวียนเทียน
เวลา 24:00 น. สวดมนต์เปิดพระคัมภีร์
เวลา 21:00 น. ส่งเสด็จกิ่วฮ๊วงฮุดโจ้ว