ดวงการเงิน ธนาคาร ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563 อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

Home / ดูดวง / ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลเสริมความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองด้านการเงินแล้วล่ะก็ จัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563

ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร

เดือน มกราคม
อังคารที่ 7 มกราคม 2563  : 09.15-10.45,16.15-17.35 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด : ไทยพาณิชย์, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, ธนชาต, ทหารไทย, ธกส

ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 : 13.45-18.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 : 09.05-10.15 , 15.25-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด : กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย

เดือน กุมภาพันธ์
เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 :  11.39-11.59,16.49-17.09น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต

อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : 12.29-13.49,16.39-17.59น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์ , ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, ธนชาต, ทหารไทย, ธกส.

พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : 12.09-13.39,17.29-17.59น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์ , กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต,  กสิกรไทย, ทหารไทย

พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.39-09.29,14.29-14.59น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  กสิกรไทย

ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : 09.29-11.49 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้,ธนาคารเกียรตินาคิน,กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 : 16.25-17.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : 12.25-12.49 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด : ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 :12.29-13.49,16.39-17.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เดือน มีนาคม
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 : 11.19-12.59,15.39-16.29 คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

พุธที่ 18 มีนาคม 2563 : 09.29-10.29,18.29-19.19 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต, กสิกรไทย, ทหารไทย

เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 : 10.39-11.59,13.49-13.59น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 : 08.39-09.29,14.29-14.59น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์,ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,  ธนชาต, ทหารไทย,ธกส.

เดือน เมษายน
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 : 10.29-10.49,16.19-16.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 : 12.09-13.39,17.29-17.59น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต

เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 :15.35-16.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 : 8.49-09.29,16.19-16.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 : 09.45-10.25 , 16.25-17.45น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย,กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : 10.45-11.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย,กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา

ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ปี 2563

เดือน พฤษภาคม
ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : 10.39-11.09,15.09-15.59 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้,ธนาคารเกียรตินาคิน,กสิกรไทย , กรุงเทพ, กรุงไทย., ออมสิน, ธนชาต

จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 : 14.15-14.59 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, ธนชาต, ทหารไทย, ธกส

ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : 09.29-09.49,15.19-15.39น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ทิสโก้,ธนาคารเกียรตินาคิน,กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เดือน มิถุนายน
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 : 11.19-13.29,17.29-18.39น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :   กสิกรไทย,กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา,  กสิกรไทย

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 : 12.09-13.39,17.29-17.59น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ, กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 : 10.39-11.59,18.19-18.39น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย,ออมสิน,อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา
เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 14.29-14.59,17.39-17.59 คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์,กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา,ธนชาต

เดือน กรกฎาคม
อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 : 09.09-09.59,15.29-16.39น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ,กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 : 08.29-09.39,15.29-16.39น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ,กรุงไทย, ออมสิน,อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา

เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : 11.49-12.59,17.29-18.49น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์ ,กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต

ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 : 13.29-14.59,16.39-17.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เดือน สิงหาคม
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : 12.39-13.29,18.29-18.59น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์ , กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : 12.39-14.59,18.39-19.29น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์,ธนชาต, ทหารไทย, ธกส

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 :  12.19-12.59,17.29-17.59น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา

ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : 15.39-16.29 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : 09.49-11.39,15.29-16.59น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต

ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร

เดือน กันยายน
จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 : 09.09-10.09,17.09-17.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, ธนชาต,ทหารไทย, ธกส

อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 : 11.39-11.59,18.19-18.49น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ,กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 : 08.45-19.55,17.35-17.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด : ไทยพาณิชย์,ธนชาต,ทหารไทย,ธกส

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 : 10.29-11.59,16.19-17.29น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 : 12.29-13.49,16.49-17.39น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้,ธนาคารเกียรตินาคิน,กสิกรไทย,กรุงเทพ,กรุงไทย, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  : 13.29-14.59น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา

เดือน ตุลาคม
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 : 12.19-13.59,15.39-17.29น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด : กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา

อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 : 10.10-10.50,16.45-17.25น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ,กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 : 10.39-11.09,15.09-15.59 คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย,กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา

จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 : 09.15-10.25,17.15-18.25น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, ธนชาต, ทหารไทย,ธกส

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 :  11.45-12.35,13.45-14.55น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์,กรุงศรีอยุธยา

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : 11.25-11.55,16.35-17.45น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

เดือน พฤศจิกายน
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : 10.29-13.49,17.19-18.29น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ, กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : 09.29-09.49,15.19-15.39น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้,ธนาคารเกียรตินาคิน,กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : 10.39-11.59,14.29-15.39น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : 09.29-10.39,13.49-14.59น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  กรุงเทพ, กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, อิออน, อาคารสงเคราะห์, ออมสิน, ธนชาต

เดือน ธันวาคม
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : 10.49-11.29,18.29-18.59น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : 09.09-10.09,17.09-17.59น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : 09.09-09.59,15.49-16.39น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, ธนชาต

เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 :  09.09-10.09,16.29-17.59น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน, อาคารสงเคราะห์, กรุงศรีอยุธยา,  ธนชาต

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 : 12.39-14.59 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ธนาคารที่เปิด :  ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, กสิกรไทย,  กรุงเทพ, กรุงไทย, ออมสิน,  ธนชาต

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/