ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์เซ็นสัญญา ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563 อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563 โดย อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

Home / ดูดวง / ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563 โดย อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับเซ็นสัญญาสามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563

ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563

เดือน มกราคม
อังคารที่ 7 มกราคม 2563       14.25-15.25 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563          13.15-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08.05-10.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 22 มกราคม 2563            09.05-10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 29 มกราคม 2563            12.05-13.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563         10.45-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563       10.55-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563      09.15-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม
พุธที่ 4 มีนาคม 2563                  09.15-10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563               10.45-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563              09.15-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อังคารที่ 17 มีนาคม 2563          15.15-18.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563     15.55-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563              09.45-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน
พุธที่ 8 เมษายน 2563                 09.45-12.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563   10.05-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563             09.15-10.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563   13.45-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563            12.35-14.05 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เซ็นสัญญา

เดือน พฤษภาคม 
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563          11.15-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563        10.35-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563       08.15-09.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563      15.05-16.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563        09.10-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563   14.15-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563                10.10-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563          15.25-16.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563    13.45-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563              08.15-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563           11.15-13.35น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563             09.15-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563             13.25-14.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563    09.15-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563            13.45-15.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  13.15-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563          09.15-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563            09.25-10.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563                 09.10-12.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563              09.15-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563              10.25-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563    11.25-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563             09.15-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563             14.15-15.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เซ็นสัญญา

เดือน กันยายน
เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563                  10.25-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563                09.15-12.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563             11.45-13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563                10.25-11.35 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563       11.35-14.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563                           10.25-12.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563                 14.25-15.55 น . คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563                    10.35-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563             13.25-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563                11.15-13.45 น . คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563             10.05-12.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563                        13.15-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563       10.45-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563          13.15-15.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563     14.05-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563              13.25-14.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563    14.25-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563           10.15-12.05 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม
อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563                   11.05-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563                     10.35-13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563             09.15-11.05 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563                       10.10-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563              11.15-13.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563                       09.45-10.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563                 10.45-12.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/