ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์เดินทาง ฤกษ์เดินทาง ปี 2563 อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ฤกษ์เดินทาง ปี 2563 โดย อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

Home / ดูดวง / ฤกษ์เดินทาง ปี 2563 โดย อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์เดินทาง ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับเดินทางสามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์เดินทาง ปี 2563

ฤกษ์เดินทาง ปี 2563

เดือน มกราคม
อังคารที่ 7 มกราคม 2563               14.35-19.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 8 มกราคม 2563                     16.45-19.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563        09.25-14.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 29 มกราคม 2563                   12.55-16.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563                07.15-10.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563              12.15-18.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563              11.15-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม
พุธที่ 4 มีนาคม 2563                        06.15-10.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563                      13.45-18.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563                   10.15-16.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563                   11.25-18.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563         07.15-15.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563                    05.45-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563                     09.15-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563                   08.05-18.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 8 เมษายน 2563                      06.45-14.15 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563            07.45-14.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563                    08.45-13.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 18 เมษายน 2563                   12.15-19.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

ฤกษ์เดินทาง
เดือน พฤษภาคม
ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563                  07.15-9.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563                 08.45-12.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563             14.35-17.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563          10.15-14.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563                      11.45-14.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563                 14.55-18.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563              06.55-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563                06.55-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563                  06.15-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563         06.05-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563           07.15-11.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563      10.15-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ 27 กรกฎาคม 2563                09.15-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563                10.45-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563                  07.15-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563        13.45-19.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563               14.35-19.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ฤกษ์เดินทาง
เดือน กันยายน
เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563                  10.05-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563                 06.15-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563              11.35-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563                 07.15-10.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563           05.45-11.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563        06.15-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563                      07.15-08.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563                08.15-10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563               09.15-14.15 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563              06.15-10.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563          10.35-114.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563                   12.45-14.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563       10.15-16.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563          06.25-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563           07.25-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 08.10-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563                    10.45-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563              11.15-13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563         07.45-10.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563                   06.45-09.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563                  08.15-10.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563                  06.25-12.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/