บาปจากการทิ้งพ่อแม่

Home / ดูดวง / บาปจากการทิ้งพ่อแม่

การทิ้งพ่อแม่ของตัวเองโดยไม่ดูแล ถือเป็น บาป อันหนักที่สุด หากผู้ใดทำเข้าแล้ว แม้จะทำดีต่างๆ ก็ไม่อาจลบล้างได้ Horoscope.Mthai.com ไม่รอช้าที่จะนำข้อมูลดีๆมาเตือนใจผู้ที่อ่านครับ

บาป
บาปจากการทิ้งพ่อแม่

ทั้งนี้เมื่อผู้ทำ บาป จากการทิ้งพ่อแม่ตายลงก็จะได้รับผลของกรรมนั้นทันที และไม่มีผลของกรรมอื่นมาคั่นระหว่าง เช่น พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระชนก ภายหลังทรงสำนึกผิดจึงทรงสร้างกรรมดีเป็นอันมาก สมควรจะไม่ตกนรก เพราะมีพระบาลีว่า “เย เกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมิ” หมายถึง ผลของอนันตริยกรรมพอสิ้นชีวิตก็ต้องตกนรกทันที เมื่อหมดกรรมพ้นนรกจึงจะได้รับผลของกรรมดี

ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้แม้จะมีข้อถกเถียงที่ว่า การทิ้งพ่อแม่ไม่ใช่การฆ่าพ่อแม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่อนันตริยกรรม แต่พระครูวิสุทธิสุตคุณ กลับมองว่า การทิ้งพ่อแม่ให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากเข็ญ ก็ไม่ต่างจากการฆ่าพ่อแม่ และยังเป็นการฆ่าพ่อแม่ทั้งเป็นอีกด้วย ดังนั้นลูกคนใดฆ่าพ่อแม่และผู้บังเกิดเกล้าของตนได้ก็นับว่าเป็นคนเลวคนชั่วที่สุด เขาย่อมฆ่าและทิ้งคนอื่นได้แน่นอน”

ขอบคุณข้อมูลจาก iam.hunsa.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก andamanguide