ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน มีผลดีผลเสีย

Home / ดูดวง, ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน มีผลดีผลเสีย

Horoscope.Mthai.com มีข้อมูลมาบอก สำหรับใครที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในซอยตันที่มีทางออกทางเดียวหรือเป็นหลังสุดท้าย ตามตำรา ฮวงจุ้ย บอกไว้ว่าอาจจะเกิดผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นได้

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน

ซอยตันนั้นเป็นทำเลอุดตัน ไม่มีการไหลเวียนเคลื่อนไหวของชี่ ทำให้เกิดชี่ตาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในทำเลดังกล่าวขาดโชคลาภ เพราะหน้าบ้านไม่มีกระแสที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะหากเป็นร้านค้าจะส่งผลเสียอย่างยิ่ง ในแง่ตรรกศาสตร์เราจะพบทั้งข้อดีและข้อเสียของการปลูกบ้านในซอยตัน

ข้อดีของการปลูกบ้านในซอยตัน

สำหรับข้อดี บ้านอาศัยอยู่ในซอยตันจะได้รับความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากมีเพื่อนบ้านเพียงไม่กี่หลัง แล้วก็จะไม่มีใครอื่นจะเข้ามาในซอยอีกเนื่องจากเป็นซอยตัน หลายคนชอบความเป็นส่วนตัวไม่จอแจ ไม่ต้องคอยระวังรถราที่ผ่านเข้าออกแต่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียว การปลูกบ้านในซอยตันก็มีผลเสียเช่นกัน

ข้อเสียของการปลูกบ้านในซอยตัน

ประการแรก เรื่องความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถเข้าออกได้เพียงทางเดียว โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในซอยลึก

ประการที่สอง เรื่องความปลอดภัย หากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณต้นซอยหรือกลางซอย บ้านหลังท้าย ๆ ในซอยตันจะเกิดความยากลำบากในการหลบหนี จึงถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุจะมีน้อยก็ตามที

ประการที่สาม ผลกระทบที่อยู่ด้านหลังกำแพง หากด้านหลังเป็นที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ ก็อาจเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย เช่น งู และยังเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาโจรกรรมได้ หรืออาจมีการนำเอาพื้นที่ว่างหลังกำแพงมาใช้สำหรับทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน

ผลของบ้านอาศัยอยู่ในซอยตัน ยังทำให้ที่ดินบริเวณนั้นไม่สูงกว่าบริเวณอื่น เพราะถือเข้าออกได้เพียงทางเดียวอย่างที่กล่าวมาแล้ว เห็นไหมครับ แค่นี้ดูเหมือนไม่มีอะไร จะส่งผลกระทบมากมายขนาดนี้ ใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน บริเวณบ้านอาศัยอยู่ในซอยตัน ก็ลองคิดกันให้ดีก่อนนะครับ ว่าข้อดี ข้อเสีย มีผลกระทบหรือไม่