คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

Home / ดูดวง / คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

หากคุณอยากจะให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตา ไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเข้าวัดทำบุญหรือนำหลักทางฮวงจุ้ยไปปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติตามง่ายๆ คือหมั่นบูชาสวด คาถาบูชาพระประจำวันเกิด ของคุณนั่นเอง ดังข้อมูลที่ Horoscope.Mthai.com นำมาฝากกันในวันนี้

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์ มักเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้า และมีความทะเยอทะยานสูงมากๆค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

คนเกิดวันจันทร์ มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีลักษณะการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน แต่เวลาโมโหก็ร้ายไม่ใช่เล่นค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันจันทร์ พระประจำวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

คนเกิดวันอังคาร มักเป็นคนที่มีนิสัยใจร้อนพอสมควร แต่ก็มีจิตใจกล้าหาญ มีความอดทนสูง เป็นนักต่อสู้ทั้งใจและกาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันอังคาร พระประจำวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์ คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) มักเป็นคนมีเสน่ห์ มีจิตใจและน้ำใจไมตรีดี พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา รักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวันพุธ คือ ปางอุ้มบาตร คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) มักเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างดื้อรัน ไม่ฟังใคร ไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง มักเชื่อคนผิดๆอยู่เสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวันพุธกลางคืน คือ ปางป่าเลไลย์ คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ

คนเกิดวันพฤหัสบดี มักเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมเป็นเลิศ มีความละเอียดลึกซึ้ง ทำงานประณีต สนใจใฝ่หาความรู้สม่ำเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันพฤหัสบดี คือ ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

คนเกิดวันศุกร์ มักเป็นคนที่พูดจาหวาน ช่างยกยอเอาอกเอาใจ ปลอบประโลมคนเก่ง ขี้น้อยใจ ชอบพูดจากอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เมื่อโกรธแล้วปากร้ายพูดให้คนเกลียดได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันศุกร์ พระประจำวันศุกร์ คือ ปางรำพึง คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

คนเกิดวันเสาร์ มักเป็นคนมีนิสัยกล้าแกร่งห้าวหาญ ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย ใจกล้า บ้าบิ่น พูดจานุ่มนวลไม่เป็น พูดเสียงแข็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณของคนเกิดวันเสาร์ พระประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก คาถาบูชาพระประจำวันเกิดคือ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะฯ