เจ้าแม่กวนอิม

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

Home / พิธีกรรม / วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ปัจจุบันเทศกาลถือศีลกินเจเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งคนเชื้อสายจีน และบุคคลทั่วไป

หากจะพูดถึงเทศกาลดังกล่าว หลายคนคงต้องนึกถึง พระโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยเป็นแน่ พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่มีผู้คนนับถือเยอะแยะมากมาย

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องคู่ครอง ครอบครัว บุตร หรือ กำลังเจ็บป่วย หากมีโอกาสผู้เขียนขอแนะนำให้ไปกราบไหว้พึ่งบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมดูนะครับ

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

เคราะห์กรรม

 • ผู้ที่อดีต และปัจจุบันติดกรรมทำร้าย หรือ ฆ่าสัตว์กลั่นแกล้งเอาเปรียบผู้อื่น จนเป็นผลทำให้ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบ่อยๆ ไม่ทราบสาเหตุรวมถึงครอบครัวมีปัญหาในทุกๆด้าน

สถานที่สักการะ

 • ตำหนักพระแม่กวนอิม ที่โชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลเทียนฟ้า ที่เยาวราช
 • ศาลพระแม่กวนอิม ที่วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
 • หรือสถานที่สักการะใกล้พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่

เครื่องสักการะ

 • ธูปหอม 12 ดอก
 • ดอกบัวขาว 3 ดอก
 • สร้อยไข่มุก 1 เส้น

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

คาถาบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ (3 จบ)

นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก โอม มะณี เปง เม ฮง นะ โมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะ วายะ มะหาสัตตะวายะ นะมะพะทะ

ตั้งจิตอธิษฐานตามใจปรารถนาก่อนปักธูป อย่าลืมอัญเชิญพระแม่ธรณี เทวดา มาเป็นพยานด้วยนะครับ

ลำดับการตั้งจิตอธิษฐานขอพรดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ (3 จบ)

นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก โอม มะณี เปง เม ฮง นะโมตัสสะ อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะ วายะ มะหาสัตตะวายะ นะมะพะทะ

ขออำนาจพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม
เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้ว ได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้า (ชื่อ… นามสกุล …) ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรม อันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงาน และความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดี และบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย และเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังพระโพธิสัตว์กวนอิม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ
แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

กุศลการบูชา

ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจให้ถือศีลกินเจตามช่วงเทศกาลแล้วน้อมถวายบุญกุศลที่เกิดให้ท่าน งดทานเนื้อวัว

เคล็ดลับการขอพร

 1. ผู้ที่เจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรงให้หาโอกาสไปไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวที่วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
  โดนให้เดินไปด้านหลังรูปเหมือนท่าน จากนั้นให้นำหน้าผากแตะบริเวณด้านหลังตั้งจิตอธิษฐานให้หายจากอาการของโรคที่เป็นอยู่
 2. สำหรับผู้ที่มีปัญหาลูกดื้อให้เขียนชื่อลูกพร้อมวันเดือนปีเกิด นำไปฝากให้พระแม่กวนอิมดูแล อบรมนิสัย แล้วนำชื่อที่เขียนบนกระดาษฝากไว้บริเวณใต้ฐานรูปหล่อท่าน