บทสวด บทสวดเจ้าแม่กวนอิม องค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม และรายละเอียดการบูชา

Home / ดูดวง / บทสวดเจ้าแม่กวนอิม และรายละเอียดการบูชา

เจ้าแม่กวนอิม ท่านเป็นองค์พระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่อง เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเราจะมาแนะนำเทคนิคการไหว้และ บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ดังต่อไปนี้ค่ะ

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

การบูชาพระแม่กวนอิมในวันธรรมดา (สำหรับคนที่เช่าพระแม่กวนอิมเข้ามาในบ้าน)
1. น้ำชา (จำนวนเท่าไรก็ได้)
2. ผลไม้ (จำนวนเท่าไรก็ได้)  ไม่นำเนื้อสัตว์ถวายเพราะองค์เจ้าแม่กวนอิมถือศีลกินเจ

เทคนิคการตั้งโต๊ะบูชา
สามารถตั้งตรงไหนก็ได้ ไว้ที่หิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และสูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่วกิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๋ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ) สวด 3 จบ
นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่วกิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ทั่งจีโต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง
นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก
ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก (กราบ 3 ครั้ง)

คำแปลบทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป