23 มีนาคม 2559 สวดบทป้องกันภัยจาก “สุริยคราสและจันทรคราส”

Home / เรื่องเด่นดูดวง / 23 มีนาคม 2559 สวดบทป้องกันภัยจาก “สุริยคราสและจันทรคราส”

บทสวดสำหรับวันที่ 9 และ 23 มีนาคม 2559

สำหรับป้องกันภัยจากสุริยคราสและจันทรคราส

แนะนำให้สวดก่อนเดินทางหรือออกจากบ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ

พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกา

logo_horo

ที่มาจาก : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา