อัศจรรย์ อาทิตย์ทรงกลด! พิธีปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ที่ อ.คฑา ไปร่วมงาน

Home / เรื่องเด่นดูดวง / อัศจรรย์ อาทิตย์ทรงกลด! พิธีปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ที่ อ.คฑา ไปร่วมงาน

อ.คฑา ชวนเที่ยวไหว้พระ วัดสระเกศฯ

14194345_939624109497112_1138428167_n

ในงานปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิที่ผ่านมา เกิดอัศจรรย์อาทิตย์ทรงกลด ขนาดใหญ่ พร้อมแสงสีรุ้งสวยงาม แสดงให้เห็นถึงนิมิตหมายที่ดีของงานนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี อาจารย์คฑา ชินบัญชร, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หนิง-ปณิตา ธรรมวัฒนะ, ปุ้ย-พิมลวรรณ หุ่นทองคำ มาร่วมกันทำบุญไหว้ หลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่โต มีความงามตามพุทธลักษณะอย่างมากองค์หนึ่ง เพื่อความสิริมงคล

นอกจากนี้ยังไปสักการะ [พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร] พระพุทธรูปองค์ยืน เนื้อทองสัมฤทธิ์ ศิลปะสุโขทัย ที่มีความสูงและเก่าแก่ ประมาณ 700 ปี ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่วัดวิหารทอง จ.พิษณุโลก

วัดประจำพระราชวังจันทน์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารวัดสระเกศแห่งนี้

14152132_939624112830445_1360463891_o

พระคาถาบูชา พระอัฏฐารส

(ท่องนะโม 3 จบ)

อุเปตา พุทธะธัมเมหิ อัฏฐาระสะหิ นายะกา ทะวัตติง สะลักขะณู เปตา สีตะยานุพะยัญ ชะนาธะรา เอตัสสะ อานุภาเวนะ สะทา โสดถี ภะวันตุ เม

ปัจจุบันเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ผู้ที่ไปสักการะ ส่วนใหญ่ขอพรความสงบสุขสามัคคี มีมิตรภาพที่ยั่งยืน มีความเจริญ รุ่งเรืองที่ยั่งยืน และอย่าลืมนำน้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหาร พระอัฏฐารสแห่งนี้ไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ให้ร่มเย็นเป็นสุข

ฝากเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนหาโอกาสมา ไหว้พระทำบุญ หลวงพ่อดำ พระคู่บารมีพระบรมบรรพตเจดีย์ภูเขาทอง หลวงพ่อโชคดี [พระพุทธมงคลสุวรรณบรรพต] และหลวงพ่อดวงดี [พระพุทธมงคลบรมบรรพต] ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านข้างพระบรม บรรพต เพื่อเป็นการเสริมดวง ชะตา และความสุข ความโชคดีให้กับตัวเอง

14139307_939626329496890_1368032068_o

14139464_939624102830446_728120878_o

14151677_939624116163778_1086334015_o

14182182_939624086163781_2123800208_n

14191707_939624119497111_275111243_o

14193745_939624106163779_1064476694_n

 

logo_horo