งานบูชาดาว สะเดาะเคราะห์ อ คฑา เหรียญมงคล

วัดแตกแน่ ! 10–19 ก.พ. งานบูชาดาว สะเดาะเคราะห์ แจก 9,999 เหรียญมงคล

Home / เรื่องเด่นดูดวง / วัดแตกแน่ ! 10–19 ก.พ. งานบูชาดาว สะเดาะเคราะห์ แจก 9,999 เหรียญมงคล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “งานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง” ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี เสริมสิริมงคลปีระกา เป็นปีที่ 183 แล้วของงานประเพณีบูชาดาว ที่มีต้นกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  เวียดนาม  และประเทศไทยตามลำดับ และยังคงรูปแบบ พิธีกรรมแบบดั้งเดิมไว้ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์กับความเชื่อของอนัมนิกาย

องพจนกร โกศล เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม กล่าวถึงพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ว่า ” ตามความเชื่อของอนัมนิกาย พระพุทธเจ้าได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ จึงเป็นที่มาของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตร์นาบุญญาราม ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่183 แล้ว โดยพิธีจะเริ่มจากการอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ประทับเหนือเกี้ยวเสด็จออกประทานพรเป็นปฐมฤกษ์ในขบวนบูชาดาวออกประทานพรรอบเมืองจันทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

อานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาว

อาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวว่า  การที่ทุกท่านได้เดินทางไปร่วมงานบูชาดาว ถือเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะและดวงดาวเป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาว นพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ เพราะการบูชาดาวมีความเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งยศบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้ และส่งต่อให้บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ยังอยู่ และที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ งานบูชาดาว ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 2 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย – เวียดนาม เพราะวัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดเก่าแก่ของ   จ.จันทบุรี  มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอดชั่วอายุ

งานบูชาดาวปี 2560 รับปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง

จัดขึ้นในวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เชิญชมขบวนขบวนมังกรและสิงโต  ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง)  ขบวนป้ายเจ้า  ขบวนธงคำอวยพร  ขบวนล่อโก๊ว(เครื่องดนตรีจีน)  ขบวนธงญวนโบราณ  ขบวนพระอนุตรธรรมมารดาแห่งดวงดาว  ขบวนดาวนพเคราะห์ทั้ง 9   ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิดบัญชีตายและขบวนผู้ศรัทธากว่า 2,000 คน พร้อมแต่งชุดขาวเข้าร่วมขบวนบูชาดาว ร่วมพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์  เสริมดวงเมือง ให้เข้มแข็งและเปี่ยมบารมี อันจะส่งผลให้ ทุกชนทุกเหล่าในประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นสิริมงคล

16.00 น. เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ทั้ง  9 ขึ้นเกี้ยว  โดยเส้นทางขบวนเริ่มจากวัดเขตร์นาบุญญาราม ฝั่งประตูหน้าโบสถ์  เคลื่อนขบวนไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าถนนอัญมณี  มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็งเลี้ยวขวาไปพลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนกลับมาที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อเริ่มพิธีเปิดงาน

ช่วงค่ำชมประติมากรรมโคมไฟสุดอลังการ ปีนี้เน้นแสดงออกถึงความเจริญและความศรัทธาตามความเชื่อของคนไทยและเวียดนาม และชาวจีน เช่น โคมไฟ “เทพไฉซิงเอี๊ ย” โคมไฟ “ระกาเรื องรอง” โคมไฟ “ก้อนทองร่้ารวย” โคมไฟ “กิเลน สวรรค์ ” ความพิเศษในปี 2560  ผู้ที่เข้าร่วมงานบูชาดาวปีนี้ รับเหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์ 9,999 เหรียญ และข้าวมงคล หมดแล้ว หมดเลย

แผนที่ไปวัดเขตร์นาบุญญราม >> คลิก