ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562 ฤกษ์มงคล วันดี เวลาดี

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

 • ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2562

– วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

เวลา 08.09 – 08.29 น.

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 14.49 – 14.59 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 15.09 – 15.19 น.

– วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

เวลา 09.09 – 09.19 น.

– วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

เวลา 13.09 -13.19 น.

– วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

เวลา 14.49 -15.19 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

 • ฤกษ์สมัครงาน เดือนมกราคม 2562

– วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 09.09 – 10.49 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 10.29 – 10.49 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา  09.49 – 09.59 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 08.49 – 09.29 น.

– วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 10.19 – 10.49 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา  11.09 – 11.49 น.

 • ฤกษ์เปิดบัญชี เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 09.29-11.49 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา  16.25-17.45 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 10.29-11.45 น.

– วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

เวลา 09.35-10.49  น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 17.45-18.10 น.

– วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 12.35-14.45 น.

– วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 13.39-15.15 น.

– วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

เวลา 09.45-10.25 น.

 • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนมกราคม 2562

– วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

เวลา 10.19 – 13.09 น.

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 09.31 – 13.29 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 09.10 – 14.39 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 09.10 – 14.39 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 10.09 – 12.39 น.

– วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

เวลา 09.29 – 13.49 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 09.29 – 11.49 น.

– วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 11.29 – 13.49 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 10.29 – 12.49 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

 • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 12.09 – 12.29 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 07.09 – 07.49 น.

– วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

เวลา 06.25 – 06.39 น.

– วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

เวลา 08.09 – 08.25 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 08.29 – 08.45 น.

– วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 07.29 – 07.49 น.

– วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 21.35 – 21.50 น.

– วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

เวลา 20.19 – 20.29 น.

 • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนมกราคม 2562

– วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

เวลา 10.49 – 12.59 น.

– วันพุธที่ 2  มกราคม 2562

เวลา 15.45 – 17.29 น.

– วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 13.09 – 15.49 น

– วันพุธที่ 9  มกราคม 2562

เวลา 11.09 – 12.39 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 08.39 – 11.09 น.

– วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

เวลา 13.29 – 14.29 น.

– วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

เวลา 10.10 – 12.30 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 11.09 – 12.39 น.

 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 10.39 – 10.59 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา  09.25 – 09.55 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา  09.09 – 09.35 น.

– วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

เวลา  06.29 – 07.19 น.

– วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

เวลา  08.19 – 08.49 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา  08.09 – 09.35 น.

– วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 07.25-08.19 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา  06.29 – 06.59 น.

 • ฤกษ์คลอดลูก เดือนมกราคม 2562

– วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

เวลา 10.39 – 11.29 น.

– วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 11.45 – 11.59 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 21.35 – 21.59 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 09.25 – 09.45 น.

– วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

เวลา 08.35 – 08.50 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 08.35 – 08.45 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 18.35 – 19.00 น.

ฤกษ์ทำบัตรประชาชน

 • ฤกษ์ทำบัตรประชาชน เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 09.09 – 13.49 น.

– วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 10.29 – 11.49 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 10.09 – 13.29 น.

– วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 08.39 – 10.49 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 07.39 – 11.49 น

– วันศุกร์ที่  มกราคม 2562

เวลา  08.39 – 11.29 น.

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562

 • ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 11.41 – 12.39 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 14.06 – 14.49 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 08.06 – 08.35 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 09.29-10.39 น.

– วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 21.35 – 22.05 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 18.35 – 18.55 น.

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562

 • ฤกษ์เซ็นสัญญา เดือนมกราคม 2562

– วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

เวลา  10.45 – 11.35 น.

– วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 13.25 – 13.55 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 15.45 – 16.25 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 10.25 – 10.55 น.

– วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 12.25 – 13.05 น.

– วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 09.25 – 09.45 น.

– วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

เวลา 10.05 – 10.45 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 13.05 – 13.45 น.

 • ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เดือนมกราคม 2562

– วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เวลา 09.39 – 09.45 น.

– วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 08.29 – 08.45 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 10.31 – 10.35 น.

– วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เวลา 09.19 – 09.25 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 11.29 – 11.49 น.

– วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 07.39 – 07.45 น.

– วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

เวลา 11.19 – 11.35 น.

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2562

 • ฤกษ์ออกเดท ขอความรัก เดือนมกราคม 2562

– วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 12.39 – 14.29 น.

– วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 17.29 – 18.49 น.

– วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เวลา 10.29 – 12.49 น.

– วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

เวลา 13.49 – 14.29 น.

– วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 17.39 – 19.39 น.

– วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 10.29 – 11.49 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/