ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2562 ฤกษ์มงคล วันดี เวลาดี

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2562 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2562 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2562

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์ออกรถ เดือนเมษายน 2562

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา  06.49 – 06.59 น.

– วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

เวลา 10.09 – 10.19 น.

– วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

เวลา 13.09 – 13.19 น.

– วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

เวลา  07.19 – 07.29 น.

– วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา  08.49 – 08.59 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 07.19-07.59 น.

– วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

เวลา 06.29 – 06.39 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์สมัครงาน เดือนเมษายน 2562

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา 10.19 – 10.39 น.

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 09.29 – 09.49 น.

– วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

เวลา 10.19 – 10.49 น.

– วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 09.29 – 10.39 น.

– วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

เวลา 11.39 – 12.19 น.

  • ฤกษ์เปิดบัญชี เดือนเมษายน 2562

– วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

เวลา 14.29-14.59 น.

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา  17.49-18.59 น.

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 12.09-13.59 น.

– วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

เวลา 10.19-11.29 น.

– วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

เวลา 15.19-15.39 น.

– วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 08.49-09.29 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 16.45-17.35 น.

  • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนเมษายน 2562

– วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เวลา 07.29 – 11 49 น.

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา 11.19 – 13.49 น.

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 13.49 – 18.29 น.

– วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

เวลา 11.29 – 11.49 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 09.29 – 13.29 น.

– วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 13.29 – 16.09 น.

– วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 10.59 – 13.29 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนเมษายน 2562

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา 09.39 – 09.50 น.

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 07.49 – 08.15 น.

– วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

เวลา 10.29 – 10.45 น.

– วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

เวลา 08.15 – 08.39 น.

– วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 07.29 – 07.45 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 06.25 – 06.50 น.

  • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนเมษายน 2562

– วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เวลา 19.49 – 21.35 น.

– วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

เวลา 10.25 – 12.19 น.

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา 08.49 – 10.29 น.

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 08.29 – 09.39 น.

– วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

เวลา 11.19 – 12.59 น.

– วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

เวลา 11.45 – 13.25 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 04.25 – 10.49 น.

  • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2562

– วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เวลา  06.29 – 06.59 น.

– วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา 11.49 – 12.39 น.

– วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

เวลา  07.29 – 07.59 น.

– วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

เวลา 09.29 – 09.59 น.

– วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 10.29 – 10.49 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 08.49 – 09.19 น.

– วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 06.49 – 07.29 น.

  • ฤกษ์คลอดลูก เดือนเมษายน 2562

– วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 07.39 – 07.59 น.

– วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

เวลา 11.29 – 11.49 น.

– วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

เวลา 22.09 – 22.29 น.

– วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 19.29 – 19.39 น.

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา  18.15 – 18.35 น.

– วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา  17.05 – 17.35 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF