ความเชื่อ ทำบุญ พระสังกัจจายน์ อานิสงส์

พระสังกัจจายน์ กับความเชื่อบีบเข่าขอพร แล้วจะสมหวัง

Home / ดูดวง / พระสังกัจจายน์ กับความเชื่อบีบเข่าขอพร แล้วจะสมหวัง

หลายคนคงเคยได้มีโอกาสไปกราบไหว้บูชาพระสังกัจจายน์ กันมาบ้างแล้ว ซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของเทพที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม พ่อค้าแม่ขายหรือนักธุรกิจต่างก็พากันมากราบไหว้เพราะต้องการขอพรเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ และเคยสงสัยกันไหมคะ ว่าทำไมเวลาขอพร จะต้องไปบีบไปนวดที่เข่าท่านด้วย ? วันนี้ Horoscope.mthai พาทุกท่านมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ 🙂

คาถาบูชา พระสังกัจจายน์
กัจจายนะ จะ มหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญ จะ

พุทธะสุภาสิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง

นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา

พะหูชะนา ปุริโส ชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง

อาคัจฉาหิ ปิยังมามะ ฯ

สวดเสร็จแล้วให้เอามือบีบเข่าท่านและขอพร สาเหตุที่ทำไมต้องบีบเข่า ? 

เพราะมีเรื่องเล่าว่าพระอินทร์จะหมดบุญจากเทวโลก ไม่อยากมาเกิดอีก ไปกราบพระโมคคัลานะ ท่านก็แนะนำไม่ให้พระอินทร์ลงมาเกิดไม่ได้ จะไปถามพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงไปปลีกวิเวกส่วนพระองค์ พอดีพระอินทร์นึกขึ้นได้ว่า พระสังกัจจายน์ ท่านมีปัญญาเฉียบแหลม ต้องรู้แน่นอน จึงเสด็จไปหาพระสังกัจจายน์ พอพบท่านพระอินทร์ก็ตรงไปบีบเข่าถวาย แก้ปวดเมื่อยให้ท่าน พระสังกัจจายน์ท่านใช้ญาณดูก็รู้ว่าพระอินทร์มาด้วยเรื่องอะไร ท่านเห็นว่าพระอินทร์เป็นผู้นอบน้อม จึงแนะให้พระอินทร์ต่อบุญด้วยการใส่บาตรพระมหากัสสะปะ ขณะออกจากนิโรธสมาธิ เพราะอานิงสงส์จะแรงมาก เมื่อพระอินทร์กราบลาและไปทำตาม ปรากฏว่าพระอินทร์ก็สามารถต่อบุญได้อีก โดยไม่ต้องจุติจากสวรรค์มาเกิดอีก

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com