คำอธิษฐาน สำหรับคนอยากมีโชคลาภ

Home / ดูดวง / คำอธิษฐาน สำหรับคนอยากมีโชคลาภ

ความเชื่อว่าการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอ โชคลาภ มีมาช้านาน จนต้องอาศัยการบนบานขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ที่เชื่อว่าได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงประทานลงมาให้ เป็นเรื่องยากที่เราจะระบุให้แน่ชัดได้หรือ

โชคลาภ
คำอธิษฐาน สำหรับคนอยากมีโชคลาภ

โชคของใครของมันเราควรเสริม โชคลาภ แก้ไขด้วยตนเอง เช่น ฝึกกรรมฐาน และขอบารมีจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม พระปิยมหาราช ให้ โชคลาภ มาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเถิด คงจักสมหวังในที่สุด

คำอธิษฐาน สำหรับคนอยากมี โชคลาภ

1.คุณไปขัดห้องน้ำ 7 วัด  โดยซื้ออุปกรณ์ขัดห้องน้ำดั่งนี้
แปรงขัดห้องน้ำ 7 อัน  ขันน้ำ 7 ใบ น้ำยาขัดห้องน้ำ 7 ขวด ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม  อื่นๆ
นำมาวางที่หน้าพระปฏิมา  จุดธูป เทียน  อธิษฐาน  นะโม….3 จบ “ข้าพเจ้าชื่อ…………….สกุล…………………ขอบารมีพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน ในการที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทำงานสาธารณะประโยชน์ แก่ของสงฆ์ อานิสงส์ใดที่พึงมีพึงได้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จงมารับส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด  ขอโรคภัยต่างๆ จงสลายตัวไปด้วยเถิด และขอ โชคลาภ ให้เกิดกับตัวข้าพเจ้า

2.ให้คุณ ถือศีล 5 เป็นเวลา 7 วัน

3.จากนั้นให้ทรงอารมณ์ ในศีล 5 ให้มีความสม่ำเสมอ

4.ให้อธิษฐาน ขอโชคลาภแก่ท่านผู้มีพระคุณ มีท่านพระอินทร์เป็นต้น ขอให้ได้บุตรดีทั้งทางโลกทางธรรม

อย่างไรก็ตาม สมเด็จโตว่าบุญถ้าเจ้าไม่เคยสร้างไว้ ใครที่ไหนเล่าจะมาช่วยได้ ลูกเอ๋ย ก่อนที่เจ้าจะเที่ยวไปอ้อนวอนขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่ง เจ้าจะต้องมีทุน (บุญ) ของตัวเอง เป็นทุนเดิมติดตัวไปบ้างก่อน ต่อเมื่อบารมีของตัวเจ้าเองยังไม่พอ จึงขอร้อง ยืมบารมีของผู้อื่นมาช่วยแล้ว พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ จะสมปรารถนาทุกคนหรือไม่

ขอบคุณภาพจาก churchofjoy