ความเชื่อ ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ

Home / ดูดวง, บ้าน / ความเชื่อ ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ

การที่จะปลูกบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะความเชื่อในสมัยโบราณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็น ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้าน จะมีอะไรบ้าง แล้วคุณควรนำเอาไปใช้กับยุคปัจจุบันอย่างไร Horoscope.Mthai.com  มีคำตอบมาฝาก กับความเชื่อ ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ

ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้าน
ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ

ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้าน ตามคติโบราณ
1 ห้ามมิให้ทำชื่อใหญ่กว่าหัวเสา
2 ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน
3 ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้
4 ไม่ควรสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง
5 ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ
6 ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน
7 ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง
8 ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว
9 เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่  กลางบ้าน
10 จำนวนห้ามใช้จำนวนคู่
11 บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก
12 ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก
13 ไม่นอนขวางกระดาน
14 ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหวเข้าตัวเรือน
15 ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม
16 ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว ” T ”
17 ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน “อกแตก”
18 ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน
19 ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก
20 ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน
21 ห้ามปลูกเรือนคล่อมตอ
22 ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เรือนเงา
23 ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น
24 ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ