24 ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับ บ้าน ที่คุณควรรู้

Home / ดูดวง, บ้าน / 24 ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับ บ้าน ที่คุณควรรู้

หากเราจะปลูก บ้าน สักหลัง ไม่ใช่ว่าแค่มีเงินแล้วจะปลูกได้นะครับ แต่ตาม ความเชื่อ ของคนในสมัยโบราณแล้ว เราต้องดูฤกษ์ยามดีและความเหมาะสมหลายๆอย่างอีกด้วย วันนี้ Horoscope.Mthai.com จึงจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อห้ามของ บ้าน ตามคติโบราณ

บ้าน

ความเชื่อข้อห้ามเกี่ยวกับ บ้าน

1. ห้ามมิให้ทำชื่อใหญ่กว่าหัวเสา        
2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน
3. ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้
4. ไม่ควรสร้าง บ้าน แบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง
5. ไม่ควรสร้าง บ้าน มีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ
6. ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน
7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง

ความเชื่อ

8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว
9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่  กลาง บ้าน
10. จำนวนห้ามใช้จำนวนคู่
11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก
12. ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก
13. ไม่นอนขวางกระดาน
14. ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหวเข้าตัวเรือน
15. ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม
16. ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว ” T “

ข้อห้ามบ้าน

17. ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน “อกแตก”
18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ใน บ้าน
19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก
20. ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน
21. ห้ามปลูกเรือนคล่อมตอ
22. ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เรือนเงา
23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น
24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ

อย่างน้อยเราก็ควรจะเชื่อบ้างนะครับ เพราะถึงแม้จะพิสูจน์อะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าทำแล้วโดยไม่เสียหายอะไรก็ควรทำเพื่อความสบายใจของคนใน บ้าน นะครับ